28 Mayıs 2012 Pazartesi

Step by Step Php development

1. install jdk
2. install xampp
3. install netbeans
4. install Php Plugins
5. make a php project

Setting up a PHP Project in the NetBeans IDE

1. Start the IDE, switch to the Projects window, and choose File > New Project. The Choose Project panel opens.

2. In the Categories list, choose PHP.

3. In the Projects area, choose PHP Application and click Next. The New PHP Project > Name and Location panel opens.


4. In the Project Name text field, enter NewPHPProject.

5. In the Sources Folder field, browse for your PHP document root and create a subfolder there called NewPHPProject. The document root is the folder where the web server looks for files to open in the browser. The document root is specified in the web server configuration file. For example, on Xampp, the document root is XAMPP_HOME/htdocs.

6. Leave all other fields with their default values. Click Next. The Run Configuration window opens.


7. In the Run As drop-down list, select Local Web Site. The project will run on your local Apache server. Your other options are to run the project remotely via FTP and to run it from the command line.


8. Leave the Project URL at default.

9. Click Finish. The IDE creates the project.

10. The NewPHPProject tree appears in the Projects window and the project's index.php file opens in the editor and in the Navigator window.
11. Enter the following code inside the block:

echo "Hello, world! This is my first PHP project!";

12. To run the project, position the cursor on the NewPHPProject node and choose Run from the context menu. The figure below shows what you should see in the browser window:


Install Php plugins in netbeans

1. In start page, click Install Plugins

2. Select PHP or related ones from Available Plugins tab, and click install. restart netbeans.NetBeans IDE Installation

1. Once you have downloaded the installer file, double-click the installer's icon to launch the installer.download

2. In the install wizard, respond to the License Agreement, then click Next.

3. Specify an empty directory within which to install NetBeans IDE.
Note: This NetBeans IDE will not disrupt the settings of your other NetBeans installations because the IDE automatically creates a new user directory when launched (${HOME}/.netbeans/5.5.1).

4. Choose the JDK you want the IDE to use from the list of suitable choices in the list, then click Next.

5. Verify that the installation location is correct and that you have adequate space on your system for the installation.

6. Click Next to begin the installation.

Installing XAMPP on Windows

1. Download the software from: here

2. Double-click the .exe file you downloaded.

3. Choose a language from the menu, and then click OK.Click the Next button.Click the Next button once again.

4. Click Install.

5. Launch a Web browser, and, in the Location bar, type http://localhost/.
Installing the JDK on Windows

1. For the Sun version of the JDK, enter the URL download
2. From the Sun Developer Network page, scroll to find the heading J2SE v 1.4.2_12 SDK (that is, .12 or the latest version).
3. Select Download J2SE SDK.
4. From the Sun Developer Network page, accept the license agreement and scroll to the heading "Windows Platform - Java(TM) 2 SDK, Standard Edition 1.4.2_12".
5. Select and download Windows Installation, Multi-language.
6. Save and install the .exe file.
7. If prompted, install the JDK to C:\j2sdk1.4.2_10.
8. Set the JAVA_HOME environment variable to C:\j2sdk1.4.2_12. --> how to set JAVA_HOME

24 Mayıs 2012 Perşembe

Matlab - Traffic Sign Detection

GOAL: Implement a traffic sign detection program which detects location of the traffic sign(s) on a given image.


       Input image:                                                                                                                         Output image:
ALGORITHM

To detect a traffic sign in an image, the algorithm follows these steps:
1) Color detection
2) Conversion to grayscale
3) Edge and line detection with Hough transforms
4) Optimization of edges
5) Highlighting the found traffic signs in the image


Download

19 Mayıs 2012 Cumartesi

Proje Fuarı 2012

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bu sene bitirme projelerini bir yarışmayla görücüye çıkarıyor.

Tarih: 28 Mayıs 2012
Yer: Bilgisayar Mühendisliği
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Anadolu Üniversitesi
İki Eylül Kampusu, 26555, EskişehirMasaüstü Depolama Uygulaması - SDrive

Günümüzde veri depolama gerek maliyet gerekse güvenlik açısından şirket bazında bir problem teşkil ediyor. Varolan depolama seçenekleri için gigabyte başına depolama maaliyeti ödeyeceksiniz. Ayrıca gizlilik ve güvenlik için hiçbir garantisi yok çünkü verileriniz üçüncü şahısların sunucularında tutulmakta. Bu iki sorunun da çözümü şirketin kendi sunucularını kullanması. Ağ programlama ve java teknolojisi kullanılarak bir masaüstü uygulaması geliştirdik. Bu uygulama sayesinde verilerinize her yerden erişebileceksiniz, işten, evden, vs. Belgelerinizi artık usb flash bellekte taşımanıza, mailinizde saklamanıza gerek yok. Bilgisayarınızda herhangi bir klasör gibi görünüyor ama daha fazlası. Uygulama temelde dosya senkronizasyonuna dayanıyor. Şöyle ki; yeni bir dosya eklenmesi, varolan dosyada değişiklik veya dosyanın silinmesi durumu asenkron olarak algılanıyor ve sunucuda da aynı değişiklikler yapılıyor. Örneğin, işte ve evdeki bilgisayarınıza SDrive’ ı kurdunuz. İşteki bilgisayarınızda raporunuzu yazmaya başladınız, (SDrive’ a raporunuzu koydunuz). Eve gittiğinizde, evdeki bilgisayarınızda da raporunuzun var olduğunu göreceksiniz. Raporunuzu akşam tamamladınız. Hiç birşey yapmanıza gerek yok. Sabah işte bilgisayarınızda raporunuz hazır.


4 Mayıs 2012 Cuma

Java - Default Mail Client

When you want to direct client to mail sending, you can use java.awt.Desktop.
Here is an example:

article

import java.awt.*;
import java.io.IOException;
import java.net.URI;

public class RunningDefaultMailClient {
public static void main(String[] args) {
//
// Get an instance of Desktop. If the platform doesn't
// support Desktop API an UnsupportedOperationException
// will be thrown.
//
Desktop desktop = Desktop.getDesktop();

try {
//
// Open user-default mail client application.
//
desktop.mail();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}

try {
//
// Open user-default mail client with the email message
// fields information.
//
// mailto:dummy@domain.com?cc=test@domain.com&
// subject=First%20Email&&body=Hello%20World
//
String message = "mailto:dummy@domain.com?subject=First%20Email";
URI uri = URI.create(message);
desktop.mail(uri);
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}